"ข้าว" เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุก สภาพภูมิประเทศในโลก ไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งแบบทะเลทราย พื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง หรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็น ข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้อย่างทรหดอดทน

ข้าวชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักนำมากินคือ ข้าวป่า

จากวิวัฒนาการปลูกข้าวแบบการทำไร่เลื่อนลอย มาเป็นการทำนาหว่าน และพัฒนาสู่การทำนาแบบปักดำ ซึ่งพบหลักฐานในวัฒนธรรมบ้านเชียงของไทย เมื่อราว 5,000 ปีที่ผ่านมาหลักฐานต้นข้าวที่ค้นพบ ข้าวป่าในช่วงแรกจะมีก้านและใบเดี่ยวแต่ที่ปลูกใหม่มีถึง 5 ก้านเป็นการแสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว มนุษย์เริ่มเข้าใจว่าหากปลูกข้าวลงดินเองจะเพิ่มขึ้นถึง 5เท่า แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ในการพัฒนาการเกษตรเพื่อดำรงชีวิต

ข้าวของไทยเป็นพืชอาหารประจำชาติที่มีตำนานประวัติศาสตร์มายาวนาน ปรากฏเป็นร่องรอยพร้อมกับอารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปี จนทุกวันนี้ไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของโลกและเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้สร้างตำนานแห่งอารยธรรมธัญญาหารของมนุษยชาติ

"กินข้าวหรือยัง?" เป็นคำทักทายและพูดติดปากคนไทยมานาน เรามักจะพูดว่า กินข้าวเช้า ข้าวเที่ยง หรือข้าวเย็น แทนคำว่า"มื้อ" แถมเวลาของแพง ก็จะใช้คำว่า "ข้าวยากหมากแพง" นั่นหมายถึง ข้าวผูกพันกับคนไทยเรามาช้านาน

คำว่า "ข้าว" เป็นคำไทยแท้ โบราณออกเสียงว่า "เข้า" เป็นคำเดียวกับคำว่า "เข้า" ซึ่งแปลว่า "ปี" เป็นเพราะเดิมเราปลูกข้าวเพียงปีละครั้งในหน้าฝน

คนไทยให้ความเคารพข้าว ไม่ใช้คำหยาบคาย หรือแช่งด่าต้นข้าว หรือเมล็ดข้าว ถ้าทำข้าวหกก็จะก้มลงเก็บอย่างเรียบร้อย ไม่ข้าม ไม่เหยียบ ไม่ใช้เท้ากวาด ข้าวจะเก็บไว้เป็นที่เป็นทางอย่างเรียบร้อย ไม่ทิ้งเรี่ยราดเลอะเทอะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือก ข้าวสารหรือข้าวสุก

ข้าวมี ความสำคัญต่อชีวิตคนไทยไม่ใช่แต่เพียงเป็นอาหารหลักของทุกคนเท่านั้น แต่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ในรูปแบบของวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ เช่น วัฒนธรรมการลงแขก โดยในฤดูการทำนาจะมีการช่วยกันปักดำข้าว เกี่ยวข้าวและนวดข้าว สลับกันไป พิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว เช่นพิธีกรรมขอฝนแบบต่างๆ ได้แก่ ประเพณีแห่นางแมวของภาคกลาง ประเพณีบุญบั้งไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ก่อให้เกิดการร่วมตัวของคนไทยในกลุ่มต่างๆ เช่นเดียวกับประเพณีบุญกลางบ้านซึ่งมักจะจัดในช่วงก่อนที่จะเตรียมดินเพื่อ ปลูกข้าว โดยชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านจะร่วมกันจัดอาหารถวายพระสงฆ์ตรงบริเวณที่เป็น ศูนย์กลางของหมู่บ้าน การเคารพบูชาแม่โพสพซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาปกปักรักษาข้าว ช่วยให้ผลผลิตอุดมสมบรูณ์ ที่แสดงออกในลักษณะพิธีกรรมต่างๆ เช่น การทำขวัญข้าว การสู่ขวัญข้าว การสู่ขวัญยุ้ง และสู่ขวัญลาน ล้วนแต่เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีข้าวเป็นจุดกำเนิดทั้งสิ้น

"ข้าว" สำหรับคนไทยจึงมีค่ามากกว่า "อาหาร"

 

  • DSC_0230
    จะทำอย่างไรให้ธุรกิจตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ลูกค้า? ค้นหาคำตอบได้ที่รายการ SMEs Speed Up ธุรกิจติดลมบน ตามติดธุรกิจผู้ผลิตข้าวสำเร็จรูป ข้าวปรุงรส สำหรับคนรักสุขภาพ

  • _DSC_0170
    ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว "ฮาลาลไทย...สู่ฮาลาลโลก"เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัท สิริไฟน์ฟู้ดส์เฮลตี้ จำกัด ขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนและส่งเสริม ทางบริษัทฯ มาโ...

  • DSC_0662
    เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป อรุณสวัสดิ์จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพพร้อมทาน สามารถรับประทานโดยไม่ต้องเข้าไมโครเวฟ ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัต...
Visitors: 36,121