ฮาลาลไทย...สู่ฮาลาลโลก

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว "ฮาลาลไทย...สู่ฮาลาลโลก" 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัท สิริไฟน์ฟู้ดส์เฮลตี้ จำกัด ขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนและส่งเสริม ทางบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้งเป็นแม่งานในครั้งนี้ด้วย และขอขอบคุณสื่อมวลชนที่มีความสนใจ ให้เกียรติมาร่วมงาน เยี่ยมชมโรงงาน ชมกระบวนการผลิตข้าวแปรรูปที่ได้มาตรฐาน (HACCP,GMP, อย.,HALAL) และทันสมัยของเรา ภายใต้แบรนด์ "อรุณสวัสดิ์ (Aroonsawat)"

Visitors: 36,121