จอโลกเศรษฐกิจ เรื่องเด่นเย็นนี้ วันที่ออกอากาศ 22 กรกฎาคม 59

เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป อรุณสวัสดิ์จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพพร้อมทาน สามารถรับประทานโดยไม่ต้องเข้าไมโครเวฟ ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ และที่สำคัญเก็บรักษาได้นานโดยไม่ใช้วัตถุกันเสียอีกด้วย
Visitors: 36,121